m6米乐网址中国有限公司

智能多关节机器人球关节智能机器人智能机器人应用及智能制造系统集成智能机器人4S服务

打磨、喷涂类集成应用

       

                                                                     汽车类部件(车桥)打磨                                                  发电机叶片打磨

       

                                                                     汽车类部件(驾驶室)喷涂                                                 高铁车厢喷涂